Hải Phòng xử phạt mức cao nhất tập trung quá 20 người ở nơi công cộng

TP.Hải Phòng đề nghị xử phạt mức cao nhất với trường hợp tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Ảnh minh họa: Cổng Thông tin điện tử Hải Phòng
TP.Hải Phòng đề nghị xử phạt mức cao nhất với trường hợp tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Ảnh minh họa: Cổng Thông tin điện tử Hải Phòng
TP.Hải Phòng đề nghị xử phạt mức cao nhất với trường hợp tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Ảnh minh họa: Cổng Thông tin điện tử Hải Phòng
Lên top