Hải Phòng xử lý vụ xưởng tái chế phế liệu trái phép gây ô nhiễm

Xưởng tái chế phế liệu trái phép ở xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường - ảnh HH
Xưởng tái chế phế liệu trái phép ở xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường - ảnh HH
Xưởng tái chế phế liệu trái phép ở xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường - ảnh HH
Lên top