Hải Phòng: Xử lý hàng vạn chân gà thối, cá chết nổi trắng mặt sông

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy hàng vạn chân gà nổi trắng mặt sông gây ô nhiễm. Ảnh Người dân cung cấp
Hình ảnh cắt từ clip cho thấy hàng vạn chân gà nổi trắng mặt sông gây ô nhiễm. Ảnh Người dân cung cấp
Hình ảnh cắt từ clip cho thấy hàng vạn chân gà nổi trắng mặt sông gây ô nhiễm. Ảnh Người dân cung cấp
Lên top