Hải Phòng: Xót lòng em bé 3 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm bức thư đẫm lệ

Em bé 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần cổng chùa Địch Lương (xã Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).
Em bé 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần cổng chùa Địch Lương (xã Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).
Em bé 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần cổng chùa Địch Lương (xã Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).
Lên top