Hải Phòng: Xóa sổ vườn trẻ Kim Đồng trước tháng 5

Vườn trẻ Hải Phòng sẽ được di dời về Cung văn hóa thiếu nhi
Vườn trẻ Hải Phòng sẽ được di dời về Cung văn hóa thiếu nhi
Vườn trẻ Hải Phòng sẽ được di dời về Cung văn hóa thiếu nhi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top