Hải Phòng xét nghiệm xuyên đêm gần 2 vạn dân

Đêm 25.6, Hải Phòng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 3 xã huyện Vĩnh Bảo liên quan đến các ca bệnh. Ảnh Vũ Duyên
Đêm 25.6, Hải Phòng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 3 xã huyện Vĩnh Bảo liên quan đến các ca bệnh. Ảnh Vũ Duyên
Đêm 25.6, Hải Phòng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 3 xã huyện Vĩnh Bảo liên quan đến các ca bệnh. Ảnh Vũ Duyên
Lên top