Hải Phòng xét nghiệm toàn bộ người về từ Hà Nam từ ngày 15-27.9

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người về từ tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 15 đến 27.9. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người về từ tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 15 đến 27.9. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người về từ tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 15 đến 27.9. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Lên top