Hải Phòng xét nghiệm miễn phí cho gần 1.800 người từ Đà Nẵng về

Hải Phòng họp triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 chiều ngày 28.7 - ảnh ML
Hải Phòng họp triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 chiều ngày 28.7 - ảnh ML
Hải Phòng họp triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 chiều ngày 28.7 - ảnh ML
Lên top