Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 cho hơn 150 ứng cử viên đại biểu QH, HĐND

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND TP.Hải Phòng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trước ngày bầu cử. Ảnh MD
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND TP.Hải Phòng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trước ngày bầu cử. Ảnh MD
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND TP.Hải Phòng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trước ngày bầu cử. Ảnh MD
Lên top