Hải Phòng xem xét xây dựng nhà máy đốt rác phát điện

Lãnh đạo TP Hải Phòng làm việc về dự án xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện - ảnh HT
Lãnh đạo TP Hải Phòng làm việc về dự án xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện - ảnh HT
Lãnh đạo TP Hải Phòng làm việc về dự án xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện - ảnh HT
Lên top