Hải Phòng xem xét thực hiện khai báo y tế điện tử để giảm ùn tắc

Hàng ngàn người dân chen chúc khai báo y tế tại điểm cầu Nghìn trước khi vào Hải Phòng - ảnh HH
Hàng ngàn người dân chen chúc khai báo y tế tại điểm cầu Nghìn trước khi vào Hải Phòng - ảnh HH
Hàng ngàn người dân chen chúc khai báo y tế tại điểm cầu Nghìn trước khi vào Hải Phòng - ảnh HH
Lên top