Hải Phòng xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Hải Phòng ra công văn hỏa tốc về tăng cường biện pháp phòng dịch trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Ảnh MD
Hải Phòng ra công văn hỏa tốc về tăng cường biện pháp phòng dịch trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Ảnh MD
Hải Phòng ra công văn hỏa tốc về tăng cường biện pháp phòng dịch trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Ảnh MD
Lên top