Hải Phòng xây mới và nâng cấp hơn 200 chung cư cũ nát: Hàng ngàn người được thay đổi cuộc sống

Một chung cư cũ xuống cấp ở khu Lam Sơn (Quận lê Chân) đang được xem xét xây mới.ảnh: HH
Một chung cư cũ xuống cấp ở khu Lam Sơn (Quận lê Chân) đang được xem xét xây mới.ảnh: HH
Một chung cư cũ xuống cấp ở khu Lam Sơn (Quận lê Chân) đang được xem xét xây mới.ảnh: HH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top