Hải Phòng xây dựng mới nhiều tuyến đường nghìn tỉ đồng

Lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút động thổ xây dựng tuyến đường 1.400 tỉ đồng ở Lạng Am (huyện Vĩnh Bảo). Ảnh MC
Lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút động thổ xây dựng tuyến đường 1.400 tỉ đồng ở Lạng Am (huyện Vĩnh Bảo). Ảnh MC
Lãnh đạo TP Hải Phòng bấm nút động thổ xây dựng tuyến đường 1.400 tỉ đồng ở Lạng Am (huyện Vĩnh Bảo). Ảnh MC
Lên top