Hải Phòng xây dựng kịch bản khi dịch bệnh xâm nhập vào thành phố

Công nhân khu công nghiệp VSIP Hải Phòng tiêm vaccine Sinopharm hôm 8.9. Ảnh HH
Công nhân khu công nghiệp VSIP Hải Phòng tiêm vaccine Sinopharm hôm 8.9. Ảnh HH
Công nhân khu công nghiệp VSIP Hải Phòng tiêm vaccine Sinopharm hôm 8.9. Ảnh HH
Lên top