Hải Phòng xây dựng chuyên đề chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Hải Phòng ngày 18.11. Ảnh: HH
Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Hải Phòng ngày 18.11. Ảnh: HH
Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Hải Phòng ngày 18.11. Ảnh: HH
Lên top