Hải Phòng: Vỡ đường ống dẫn, 7 khối dầu tràn ra môi trường

Sự cố bục đường ống dẫn dầu của Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng làm gần chục khối dầu tràn ra môi trường  - ảnh PV
Sự cố bục đường ống dẫn dầu của Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng làm gần chục khối dầu tràn ra môi trường - ảnh PV
Sự cố bục đường ống dẫn dầu của Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng làm gần chục khối dầu tràn ra môi trường - ảnh PV
Lên top