Hải Phòng vận động kinh phí tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021

Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2021. Ảnh MC
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2021. Ảnh MC
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2021. Ảnh MC
Lên top