Hải Phòng: Va chạm với xe container khi sang đường, một người đàn ông chết thảm

Va chạm với xe container khi sang đường, một người đàn ông chết thảm.
Va chạm với xe container khi sang đường, một người đàn ông chết thảm.