Hải Phòng truy vết người đến Bệnh viện K Hà Nội từ 15.4 đến nay

Hải Phòng tìm người đến Bệnh viện K Hà Nội -  nơi ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Hải Nguyễn - Tô Thế
Hải Phòng tìm người đến Bệnh viện K Hà Nội - nơi ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Hải Nguyễn - Tô Thế
Hải Phòng tìm người đến Bệnh viện K Hà Nội - nơi ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Hải Nguyễn - Tô Thế
Lên top