Hải Phòng truy vết, lấy mẫu toàn bộ người về từ TP.Hồ Chí Minh từ 25.5

Hải Phòng chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người đến/về từ TP.Hồ Chí Minh từ 25 đến 31.5. Ảnh Minh Hảo
Hải Phòng chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người đến/về từ TP.Hồ Chí Minh từ 25 đến 31.5. Ảnh Minh Hảo
Hải Phòng chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người đến/về từ TP.Hồ Chí Minh từ 25 đến 31.5. Ảnh Minh Hảo
Lên top