Hải Phòng: Trưng dụng 2 ký túc xá sinh viên làm khu cách ly tập trung

Khu ký túc xá Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng Hải Phòng đảm bảo đầy đủ điều kiện để tổ chức cách ly y tế tập trung. Ảnh Hồng Nhung
Khu ký túc xá Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng Hải Phòng đảm bảo đầy đủ điều kiện để tổ chức cách ly y tế tập trung. Ảnh Hồng Nhung
Khu ký túc xá Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng Hải Phòng đảm bảo đầy đủ điều kiện để tổ chức cách ly y tế tập trung. Ảnh Hồng Nhung
Lên top