Hải Phòng trong ngày đầu triển khai tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn

Tổ giám sát dịch bệnh cấp thôn, tổ dân phố tại Hải Phòng chính thức hoạt động từ 27.3. Ảnh MD
Tổ giám sát dịch bệnh cấp thôn, tổ dân phố tại Hải Phòng chính thức hoạt động từ 27.3. Ảnh MD
Tổ giám sát dịch bệnh cấp thôn, tổ dân phố tại Hải Phòng chính thức hoạt động từ 27.3. Ảnh MD
Lên top