Hải Phòng: Trời mưa, hàng vạn người dân vẫn đổ về trung tâm chụp ảnh