Hải Phòng: Trao giải cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính 2018

Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước 2018 trên báo chí. Ảnh: PV.
Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước 2018 trên báo chí. Ảnh: PV.
Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước 2018 trên báo chí. Ảnh: PV.
Lên top