Hải Phòng: Trao 410 suất quà tại "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân biển"

410 suất quà được trao tại chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển". Ảnh THP
410 suất quà được trao tại chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển". Ảnh THP
410 suất quà được trao tại chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển". Ảnh THP
Lên top