Hải Phòng tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi

Hải Phòng tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả Châu Phi - ảnh CTV
Hải Phòng tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả Châu Phi - ảnh CTV
Hải Phòng tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả Châu Phi - ảnh CTV
Lên top