Hải Phòng tổ chức cưỡng chế khu vực đất quốc phòng bị lấn chiếm

Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng ồ ạt, trái phép trên khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh MC
Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng ồ ạt, trái phép trên khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh MC
Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng ồ ạt, trái phép trên khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh MC
Lên top