Hải Phòng tìm người đến Trường THPT Ngô Quyền từ 24 đến 29.5

Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) được phong toả từ 17.5. Ảnh Mai Dung
Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) được phong toả từ 17.5. Ảnh Mai Dung
Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) được phong toả từ 17.5. Ảnh Mai Dung
Lên top