Hải Phòng: Tiêu hủy hàng tạ mỡ lợn không rõ hợp vệ sinh

Nhiều loại bì lợn, mỡ lợn không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng kiểm tra.
Nhiều loại bì lợn, mỡ lợn không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng kiểm tra.
Nhiều loại bì lợn, mỡ lợn không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng kiểm tra.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top