Hải Phòng tiếp tục tiêm 500.000 liều vaccine cho người dân

Hải Phòng tiếp tục tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân thành phố. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng tiếp tục tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân thành phố. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng tiếp tục tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân thành phố. Ảnh Mai Dung
Lên top