Hải Phòng tiếp tục dừng karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí

Hải Phòng tiếp tục dừng nhiều hoạt động kinh doanh, yêu cầu người dân không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Ảnh: MH
Hải Phòng tiếp tục dừng nhiều hoạt động kinh doanh, yêu cầu người dân không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Ảnh: MH
Hải Phòng tiếp tục dừng nhiều hoạt động kinh doanh, yêu cầu người dân không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Ảnh: MH
Lên top