Hải Phòng thưởng học sinh đạt HC vàng Toán quốc tế 500 triệu đồng

Lãnh đạo TP Hải Phòng khen thưởng học sinh Nguyễn Thuận Hưng đạt HC Vàng Toán quốc tế. Ảnh CTV
Lãnh đạo TP Hải Phòng khen thưởng học sinh Nguyễn Thuận Hưng đạt HC Vàng Toán quốc tế. Ảnh CTV
Lãnh đạo TP Hải Phòng khen thưởng học sinh Nguyễn Thuận Hưng đạt HC Vàng Toán quốc tế. Ảnh CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top