Hải Phòng: Thu hồi toàn bộ sản phẩm nước lọc sản xuất từ mương nước thải

Nước uống đóng chai sản xuất từ nguồn nước thải sinh hoạt. Ảnh Đặng Luân
Nước uống đóng chai sản xuất từ nguồn nước thải sinh hoạt. Ảnh Đặng Luân
Nước uống đóng chai sản xuất từ nguồn nước thải sinh hoạt. Ảnh Đặng Luân
Lên top