Hải Phòng: Thu hồi thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

Những viên thuốc được giới thiệu là hỗ trợ chữa bệnh ung thư làm từ than tre
Những viên thuốc được giới thiệu là hỗ trợ chữa bệnh ung thư làm từ than tre
Những viên thuốc được giới thiệu là hỗ trợ chữa bệnh ung thư làm từ than tre
Lên top