Hải Phòng thông tin về vụ hiệu phó bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái

Việc cô Hiệu phó trường THCS Đồng Thái huyện An Dương bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái là đúng sự thật
Việc cô Hiệu phó trường THCS Đồng Thái huyện An Dương bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái là đúng sự thật
Việc cô Hiệu phó trường THCS Đồng Thái huyện An Dương bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái là đúng sự thật
Lên top