Hải Phòng thông tin về 2 ca bệnh liên quan ổ dịch BV Bệnh nhiệt đới T.Ư

Hải Phòng phong tỏa khu vực bệnh nhân P.V.H từng ghé qua. Ảnh MD
Hải Phòng phong tỏa khu vực bệnh nhân P.V.H từng ghé qua. Ảnh MD
Hải Phòng phong tỏa khu vực bệnh nhân P.V.H từng ghé qua. Ảnh MD
Lên top