Hải Phòng "thoát" bão số 3 Wipha

Nhiều cây xanh tại Hải Phòng bị bật gốc do gió mạnhnh . Ảnh: PV
Nhiều cây xanh tại Hải Phòng bị bật gốc do gió mạnhnh . Ảnh: PV
Nhiều cây xanh tại Hải Phòng bị bật gốc do gió mạnhnh . Ảnh: PV
Lên top