Hải Phòng: Thiên nga ốm do nắng nóng và bội thực

Đàn thiên nga được thả xuống khu vực sông Tam Bạc thu hút dân đông người dân chiêm ngưỡng - ảnh MC
Đàn thiên nga được thả xuống khu vực sông Tam Bạc thu hút dân đông người dân chiêm ngưỡng - ảnh MC
Đàn thiên nga được thả xuống khu vực sông Tam Bạc thu hút dân đông người dân chiêm ngưỡng - ảnh MC
Lên top