Hải Phòng: Thị trường giấy khám sức khỏe "tạm lắng"

Thị trường mua bán giấy khám sức khỏe ở Hải Phòng "tạm lắng" sau khi lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt. Ảnh MD
Thị trường mua bán giấy khám sức khỏe ở Hải Phòng "tạm lắng" sau khi lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt. Ảnh MD
Thị trường mua bán giấy khám sức khỏe ở Hải Phòng "tạm lắng" sau khi lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt. Ảnh MD
Lên top