Hải Phòng thí điểm tuyến phố đi bộ dài 700m tại khu du lịch Đồ Sơn

Hải Phòng sẽ thí điểm xây dựng tuyến phố đi bộ tại Khu du lịch Đồ Sơn có chiều dài 700 mét. Ảnh MD
Hải Phòng sẽ thí điểm xây dựng tuyến phố đi bộ tại Khu du lịch Đồ Sơn có chiều dài 700 mét. Ảnh MD
Hải Phòng sẽ thí điểm xây dựng tuyến phố đi bộ tại Khu du lịch Đồ Sơn có chiều dài 700 mét. Ảnh MD
Lên top