Hải Phòng: Thêm nhiều vụ ngang nhiên lấn chiếm đất công

Các đối tượng mang container đến đặt để chiếm đất tại KCN Đình Vũ Hải Phòng. Ảnh MC
Các đối tượng mang container đến đặt để chiếm đất tại KCN Đình Vũ Hải Phòng. Ảnh MC
Các đối tượng mang container đến đặt để chiếm đất tại KCN Đình Vũ Hải Phòng. Ảnh MC
Lên top