Hải Phòng thêm ca mắc là F1 của hành khách đi trên xe Trung Đức

Hải Phòng có thêm ca mắc COVID-19 là F1 bệnh nhân 14119. Ảnh CTV
Hải Phòng có thêm ca mắc COVID-19 là F1 bệnh nhân 14119. Ảnh CTV
Hải Phòng có thêm ca mắc COVID-19 là F1 bệnh nhân 14119. Ảnh CTV
Lên top