Hải Phòng thắt chặt kiểm soát xe máy, xe thô sơ ra vào thành phố

Lực lượng chức năng kiểm soát xe máy vào Hải Phòng sáng 7.4. Ảnh MD
Lực lượng chức năng kiểm soát xe máy vào Hải Phòng sáng 7.4. Ảnh MD
Lực lượng chức năng kiểm soát xe máy vào Hải Phòng sáng 7.4. Ảnh MD
Lên top