Hải Phòng: Thành phố của những cây cầu nghìn tỉ

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện  là cây cầy vượt biển dài nhất Việt Nam được khánh thành năm 2017 - ảnh Hồng Phong
Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện là cây cầy vượt biển dài nhất Việt Nam được khánh thành năm 2017 - ảnh Hồng Phong
Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện là cây cầy vượt biển dài nhất Việt Nam được khánh thành năm 2017 - ảnh Hồng Phong
Lên top