Hải Phòng thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top