Hải Phòng: Thành lập Hội đồng quản lý bệnh viện đầu tiên trên cả nước

Hội đồng quản lý bệnh viện Việt Tiệp gồm 7 thành viên đại diện cho UBND TP Hải Phòng tại Bệnh viện
Hội đồng quản lý bệnh viện Việt Tiệp gồm 7 thành viên đại diện cho UBND TP Hải Phòng tại Bệnh viện
Hội đồng quản lý bệnh viện Việt Tiệp gồm 7 thành viên đại diện cho UBND TP Hải Phòng tại Bệnh viện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top