Hải Phòng tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ bảo hiểm xã hội

Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại BHXH An Lão. Ảnh: A.T
Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại BHXH An Lão. Ảnh: A.T
Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại BHXH An Lão. Ảnh: A.T
Lên top