Hải Phòng tăng cường kiểm tra đột xuất xe vận tải, hàng hoá vào thành phố

Hải Phòng tăng cường kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hoá vào thành phố. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng tăng cường kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hoá vào thành phố. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng tăng cường kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hoá vào thành phố. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Lên top