Hải Phòng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Công an Thành phố ký quy chế phối hợp ngày 16.1 - ảnh MT
Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Công an Thành phố ký quy chế phối hợp ngày 16.1 - ảnh MT
Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Công an Thành phố ký quy chế phối hợp ngày 16.1 - ảnh MT
Lên top